Ostrov života
 
 

Z moře všedních dnů se jednoho rána u Hrádku nad Nisou vynořil Ostrov. Stal se prostředníkem mezi těmi, kdo chtějí pomáhat a těmi, kdo pomoc skutečně potřebují. Rychle ukázal, kolika lidem není osud jejich dlouhodobě nemocných spoluobčanů lhostejný.Podobně, jako na jaře, nejsme lhostejní k situaci, ve které se naše země ocitla. Stále častěji se na nás lidé obrací s prosbou o pomoc nebo radu. 21.10.2020 Zdroj: Občanské sdružení Hrádek nad Nisou – OSTROV ŽIVOTA Město Hrádek nad Nisou pro své nejohroženější obyvatele, kterými jsou senioři nad 65 let, zajistilo dodávku roušek. K rouškám a respirátorům, které by měly v těchto dnech dorazit do schránek lidí starších 60 let od státu, si tak můžete pro sebe nebo své rodiče a prarodiče pořídit další od města. 17.9.2020 Zdroj: iHrádecko Poslední víkend v srpnu tradičně patří Hrádeckým slavnostem a Bartolomějské pouti. Letos dlouho nebylo jasné, v jakém režimu bude možné pořádat kulturní a společenské akce, a proto se ještě před prázdninami rozhodlo, že klasické třídenní slavnosti, které do našeho města přivedou tisíce lidí ze širokého okolí, se konat nebudou. 17.9.2020 Zdroj: Občanské sdružení Hrádek nad Nisou – OSTROV ŽIVOTA


   

Cílem občanského sdružení Hrádek nad Nisou - OSTROV ŽIVOTA je získávání finančních prostředků, díky kterým může sdružení poskytnout vážně a dlouhodobě nemocným občanům z města a okolí pomoc dle jejich konkrétních potřeb. Tuto pomoc realizuje ve spolupráci s místními lékaři, kteří se denně ve svých ordinacích s těmito pacienty setkávají. 


ostrovačky v akci
Sdružení pořádá různé kulturní a sportovní akce i jiné projekty, kterými se zároveň snaží na problematiku vážného onemocnění upozornit širokou veřejnost a připomenout důležitost vzájemné pomoci. Peníze získané z těchto akcí věnuje na nákup ortopedických pomůcek, hygienických potřeb, drobných předmětů k vybavení domácnosti a jiných, které nehradí pojišťovny a které mohou významně přispět k vylepšení fyzického i psychického stavu pacientů.
ilustrační foto

 
            Pro Občanské sdružení Hrádek nad Nisou - Ostrov života © 2015-2021 Roman Sedláček